добави към фаворити :: Книга за гости :: Приятели Russian English
Хотел Сандор :: Цени :: Резервация :: Несебър :: Контакти

Цитат:
....Несебър - малък къс земя обгърнат от морето, вързан с тесния провлак - въже за кея, на континента.
Времето и вълните са пощадили и оставили за нас потомците, това чудно творение на природата заедно с руините от съграденото от нашите предци архитектурно наследство. Градът лежи на юг от последните разклонения на древния Хемус (Стара планина), който се спуска към Черно море с последните свои скали при нос Емине.
Старият град е дълъг само 850 и широк 350 м. През различните периоди от своето съществуване е загубил 1/3 от територията си, която е пропаднала в морето. Останки от крепостните му стени и сега могат да се видят под водата на около 80 м от брега.
В старата част на града има около 42 църкви, от които по-малко от половината са открити от археолозите и консервирани, а действаща в момента е само една. Другите по-запазени са превърнати в картинни галерии. Провлакът, свързващ старата част с новата, е дълъг около 400 метра. По средата на провлака се намира старата мелница на града, която не функционира като такава, а е само туристическа атракция.
До наши дни се е запазила единствено Западната крепостна стена с портата, която е отбранявала града откъм сушата. Несебърският полуостров - античната Месамбрия, наричана в ранното средновековие Месемврия...
към галерията